Всеки от нас ежедневно се сблъсква с различни проблеми, за които се изискват специални знания.
LEGALCONSULT-BG.COM
Сдружение с нестопанска цел Legal Consultation начело с мен е специализиранo в пътно транспортните произшествия и изпълнителните дела. Нашето сдружение подпомага лица, пострадали при пътнотранспортни произшествия чрез консултации относно законните им права и им съдейства да получат справедлива правна защита и обезщетение за претърпените от тях имуществени и неимуществени вреди. По примера на водещи наши колеги от страните членки на Европейския съюз и САЩ ние предоставяме високо квалифицирана и специализирана помощ, изразяваща се в най - пълна и своевременна защита на правата на увредените лица. Изследванията показват, че една голяма част от пострадалите лица в страните от Източна Европа не реализират в пълна степен имуществените и неимуществените си права, било поради непознаването им, било поради пропускането на редица важни законодателни срокове, било поради липсата на средства. Натрупаният опит ни показва, че доброто познаване на правната материя в тази специфична област и своевременната намеса на специалист води до положителни резултати.
Aко сте пострадал в катастрофа пътник, пешеходец, водач на МПС, ако Ваш близък, роднина или приятел е пострадал Сдружение с нестопанска цел LEGAL CONSULTATION - ПОМОЩ И СЪДЕЙСТВИЕ НА ПОСТРАДАЛИ ПРИ ПТП може да Ви помогне чрез:
  • Съвет за необходимите действия при настъпване на катастрофа и за предявяване на претенция за изплащане на обезщетение;
  • Като предоставя безплатни консултации относно реда за упражняване на законните права;
  • Като съдейства пред застрахователите за получаване на справедливо обезщетение за претърпените вреди, пропуснатите ползи и извършените разходи за лечение;
  • Като помага за осигуряване на компетентна защита, в случай на отказ от застрахователя да изплати полагащото се обезщетение или при съдебно производство, свързано с настъпило застрахователно събитие.БНБ: Няма условия за излизане на КТБ от специален надзор
Управителят Иван Искров, както и членове на неговото семейство, никога не са били клиенти на банковата група КТБ, съобщиха от БНБ. От централната банка уточняват, че Искров и неговото семейство никога не са ползвали каквито и да е услуги на банковата група КТБ и никога не са имали депозити в банковата група КТБ. От БНБ са категорични: "Всички разпространявани в интернет твърдения в обратна посока са откровени лъжи". Към настоящия момент КТБ и ТБ "Виктория" продължават да имат огромен недостиг от ликвидни средства, необходими за изплащане на задълженията към депозантите и другите кредитори, които са съответно в размер на около 6.3 млрд. лева за КТБ и 284 млн. лева за ТБ "Виктория", подчертаха от БНБ днес и уточняват: "Поради тази причина не са налице условия за излизане от процедурата на специален надзор, под който двете банки са поставени, тъй като няма осигурени достатъчно ликвидни средства, с които банките да посрещнат потенциално ново масирано изтегляне на депозити от техните клиентите". От БНБ са изпратили днес писма до двамата най-големи акционери в банката и очакваме техните конкретни предложения за ангажимент до края на месец август. Те твърдят, че до настоящия момент обаче от страна на мажоритарния акционер "Бромак" ЕООД, независимо от някои публични изяви на едноличния му собственик Цветан Василев, не е проявявана никаква инициатива пред надзорния орган за оказване на подкрепа на КТБ, нито е търсено обсъждане с централната банка на текущото финансово състояние на КТБ и на необходимия за възстановяване на дейността й финансов ресурс. Първоначално декларираните намерения на втория по големина акционер – Фонда на Генералния държавен резерв на Султаната на Оман – обвързваха възможността да се разглеждат възможни решения с наличието на яснота по отношение на състоянието на банката и значителна ликвидна подкрепа от страна на БНБ, което е невъзможно, съгласно действащото законодателство.