Всеки от нас ежедневно се сблъсква с различни проблеми, за които се изискват специални знания.
LEGALCONSULT-BG.COM
Адвокатска кантора Legal Consult BG начело с мен е специализирана в пътно транспортните произшествия и изпълнителните дела. Нашата кантора подпомага лица, пострадали при пътнотранспортни произшествия чрез консултации относно законните им права и им съдейства да получат справедлива правна защита и обезщетение за претърпените от тях имуществени и неимуществени вреди. По примера на водещи наши колеги от страните членки на Европейския съюз и САЩ ние предоставяме високо квалифицирана и специализирана помощ, изразяваща се в най - пълна и своевременна защита на правата на увредените лица. Изследванията показват, че една голяма част от пострадалите лица в страните от Източна Европа не реализират в пълна степен имуществените и неимуществените си права, било поради непознаването им, било поради пропускането на редица важни законодателни срокове, било поради липсата на средства. Натрупаният опит ни показва, че доброто познаване на правната материя в тази специфична област и своевременната намеса на специалист води до положителни резултати.


Депутатите приеха актуализацията на Бюджет 2013 на първо четене
Парламентът прие на първо четене актуализацията на Бюджет 2013. 115 депутати дадоха гласа си „за", 88 - гласуваха „против" и 10 се въздържаха. Общо в гласуването участваха 213 народни представители. Един депутат от ГЕРБ се е въздържал. Останалите девет депутати, които са гласували по същия начин, са от „Атака". В актуализацията на бюджета се предвижда увеличаване на дефицита до 2 % от прогнозирания БВП. В закона се предвижда и възможността за емитирането на нов дълг от 1 млрд. лева.


Актуализацията на бюджета няма да реши проблема с изплащането на задълженията към бизнеса от страна на общините. Това се казва в становището на Националното сдружение на общините (НСОРБ). Местната власт настоява "проектът на закона да третира задълженията на общините равнопоставено с тези на държавата“. Задълженията на общините към бизнеса са значително по-големи от тези на държавата. По официални данни към края на март просрочените задължения на местната власт към бизнеса са 150 млн. лв. и формират 58% от общите просрочия на централното правителство и местните власти, е посочено в становището на НСОРБ.


Президентът Росен Плевнелиев наложи вето върху промените в Закона за специалните разузнавателни средства. Държавният глава подкрепа завишеният контрол върху прилагането на СРС-та и ограничаването на прекомерната им употреба. Според Плевнелиев обаче има промени в закона, който противоречат на Конституцията. Според закона новосъздаденото Национално бюро за контрол на СРС може да изисква информация и да дава задължителни указания на органите, които разрешават, използват и прилагат СРС. Мнението на президента е, че така се навлиза в работата на разследващите органи и на съда, а независимостта на съдебната система се гарантира от Конституцията.